sklep pościel, ręczniki
» Regulamin konkursu facebookowego z okazji Dnia Kobiet

Regulamin konkursu facebookowego z okazji Dnia Kobiet

Promocje i konkursy w sklepie Podusie.pl. Do wygrania pościel satynowa oraz inne tekstylia domowe. Zestawy kompletów ręczników w pudełku albo inne kompozycje ręczników w kształcie pieska czy misia. Zapraszamy do polubienia naszej strony na faecboku i wzięcia udziału w konkursach.
Sklep z pościelą wełnianą Merynos, pościelą satynowa Darymex oraz ręcznikami Greno.

Regulamin konkursu z okazji Dnia Kobiet na slogan reklamowy sklepu Podusie.pl
 1. Postanowienia ogólne
  1. Konkurs jest organizowany przez firmę Sklepy Internetowe Dla Ciebie Marcin Fillipiak, NIP: 679-169-87-20, REGON: 120516280, prowadzącą sklep internetowy Podusie.pl pod adresem URL http://podusie.pl, zwaną dalej Organizatorem.
  2. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z Facebook.com w żaden sposób.
  3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 2. Uczestnicy konkursu.
  1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która:
   1. ukończyła 18 rok życia,
   2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
   3. ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   4.  posiada tylko jedno prawdziwe konto w serwisie społecznościowym Facebook,
   5. przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem  https://www.facebook.com/legal/terms
   6. posiada status fana na fanpage https://www.facebook.com/podusiePL.
  2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny Organizatora.
 3. Jury konkursu
  1. Jury konkursu są: właściciel sklepu Podusie.pl, Marcin Filipiak, oraz jego żona, Urszula Filipiak.
 4. Zasady konkursu
  1. Konkurs ogłoszony jest na portalu społecznościowym Facebook poprzez zamieszczenie posta konkursowego na fanpage sklepu internetowego Podusie.pl pod adresem: https://www.facebook.com/podusiePL.
  2. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
  3. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia, tj. 2016-02-21 do święta Dnia Kobiet, tj. do 2016-03-08, do godziny 23:59. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u https://www.facebook.com/podusiePL.
  4. Wynik konkursu zostanie ogłoszony przez Jury w komentarzu do posta konkursowego w dniu 2016-03-09.
  5. Uczestnik ma za zadanie ułożenie i napisanie jak najciekawszego sloganu reklamowego dla sklepu internetowego Podusie.pl i zamieszczenie go w komentarzu do postu reklamowego.
  6. Uczestnicy konkursu nie mogą dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
  7. Uczestnik ma prawo zgłosić do konkursu do trzech sloganów reklamowych, przy czym Uczestnik ma możliwość wycofania sloganu i zastąpienie go innym w czasie trwania konkursu poprzez edycję swojego komentarza. O tym, które slogany Uczestnika zostaną wzięte pod uwagę podczas oceny przez Jury, decyduje kolejność zgłoszenia sloganów (nie więcej, niż trzy).
  8. Uczestnicy mają prawo komentować posty swoje i innych uczestników, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do moderacji dyskusji pod postem konkursowym bez podania powodów moderacji. Moderacji podlegają również zgłoszone konkursowe slogany reklamowe.
  9. Trzy najlepiej ocenione przez Jury slogany reklamowe zgłoszone przez Jury zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi określonymi w rozdziale „Nagrody”. Ocenie podlegają: kreatywność, oryginalność i zgodność z tematyką Sklepu Podusie.pl.
  10. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
  11. Przystępując do konkursu Uczestnik składa oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Marcin Filipiak Sklepy Internetowe Dla Ciebie w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzców. W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage sklepu Podusie.pl, a ponadto podam Organizatorowi adres dostawy nagrody.
   Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzców jest firma Marcin Filipiak Sklepy Internetowe Dla Ciebie, ul. Opalowa 2/19, 30-798 Kraków. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”
  12. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą chatu Facebook oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
  13. Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posada prawa autorskie majątkowe do sloganu reklamowego, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich. Laureaci konkursu przekazują prawa autorskie do sloganu reklamowego Organizatorowi.
  14. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres sklep@podusie.pl.
  15. Laureatami konkursu są zwycięzcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, po ogłoszeniu wyników konkursu przez Jury.
  16. Korespondencja Organizatora z Uczestnikami odbywa się za pomocą chatu Facebook, e-mailowo albo telefonicznie. Dane kontaktowe Organizatora podane są na stronie http://Podusie.pl.
  17. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 5. Nagrody
  1. Laureat pierwszej nagrody otrzymuje od Organizatora kompozycję z czterech ściereczek „bukiet” w uzgodnionym kolorze, opisany na stronie sklepu Podusie.pl pod linkiem:
   bukiet
   Wartość tej nagrody wynosi 39 zł.
  2. Laureat drugiej nagrody otrzymuje od Organizatora kompozycję z ręcznika „piesek” w uzgodnionym kolorze, opisany na stronie sklepu Podusie.pl pod linkiem:
   piesek
   Wartość tej nagrody wynosi 25 zł.
  3. Laureat trzeciej nagrody otrzymuje od Organizatora kompozycję z ręcznika „miś” w uzgodnionym kolorze, opisany na stronie sklepu Podusie.pl pod linkiem:
   miś
   Wartość tej nagrody wynosi 9 zł.
   Koszty przesyłki ponosi Organizator.
 6. Reklamacje
  1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w sposób określony w rozdziale 4) pkt. o) w terminie 14 od zaistnienia podstawy reklamacji.
  2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu oraz regulaminu Sklepu Internetowego Podusie.pl. Organizator udziela odpowiedzi tą samą drogą, którą reklamacja została zgłoszona.

Przejdź do strony głównej

Aktualności

Podusie.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl